Snyggt med trätrappa

Ett mycket vanligt material i dag på inomhustrappor, det är trä. Ofta är det både bärande konstruktion så som trappsteg så väl som att även detaljerna är i samma material. Många som ska satsa på ny trappa idag, de väljer just att ha en trätrappa. Det är inte så konstigt, eftersom att det finns många möjligheter kring design, utformning och färgsättning. Trä är även ett material som passar in i de allra flesta hem samt att de är prisvärda. Om du är intresserad av olika sorters trappor, besök https://www.stegfabriken.se. Hos dem finns det trappor så väl som stegar och ställningar.

Träslag på trätrappor

Trä är ett bra material. Det är levande, det är själfullt samt att varje träslag i sig har sin egen unika framtoning. Idag så finns det trätrappor i en mängd olika slag. Ett av de mest vanliga träslagen i en trätrappa är furu, alltså tall. Det finns även trappor av gran. Sedan är det även vanligt med träslag som björk, ask, bok och ek.

En trätrappa kan med fördel målas och då kanske inte själva materialet i sig spelar så stor roll. Men ska du bara olja, lasera eller annat så kan det vara klokt att välja det trä du tycker är snyggast i sin naturliga form.

Trapptyper

Det som normalt sett utgör stommen i en trätrappa är vangstycket. Förr var det bara sidoliggande sådana, men idag finns det även de med underliggande vangstycken. Var man placerat vangstycket spelar inte så stor roll på trappans bärighet, utan har mer att göra med utseende och design. Oavsett så kan båda typer byggas som rak trappa, L-trappa, U-trappa, böjd trappa och det med eller utan vilplan.

Alla trappor har även plansteg. Dessa kan vara öppna eller täckta. När det gäller långa trappor eller böjda trappor så rekommenderas så kallade vilplan. Det är då ett större plansteg, där det går att stanna till för att vila, innan man tar sig vidare i nästa trappdel. Planstegen brukar vara fästa vid vangstyckena. Dock på olika sätt, beroende på vad detta stycke är placerat.

Trätrappa med träräcke

I en traditionell trätrappa är det ju oftast även ett trappräcke i trä. Här går det att ta ut svängarna när det gäller design. Det eftersom du kan välja lite hur du vill med dessa räcken. De kan vara raka, böjda, snidade så väl som liggande eller stående.

Dock är det ju så att ett trappräcke, det måste inte vara i trä. Det finns andra material. En del kombineras snyggt med trä, andra fungerar på egen hand. Det allra viktigaste med ett räcke är dock inte dess utseende, utan att den fyller den funktion den har samt är säker.

Att välja trätrappa

Det är inte alltid det lättaste att välja trätrappa, då det finns många valmöjligheter. Det som kan begränsa dig, det är vad för budget du har samt så klart hur mycket utrymme du har för en trappa. Det är ofta en stor investering att köpa en trappa. Då är en trätrappa bra alternativ, eftersom de är prisvärda och hållbara.